DUGNAD 2022

Vi har fått en stor og fin friidrettsgruppe i Fyllingen IL. Nærmere 100 utøvere med stort og smått. Som dere sikkert vet, er aktiviteten i Fyllingen IL er basert på frivillig arbeid. Vi er derfor avhengige av at flest mulig bidrar til å holde hjulene i gang. 

Den største og viktigste inntektskilden til friidrettsgruppen er inntekter fra friidrettsstevner vi er med å arrangere. Så langt har dugnadsjobbing på disse arrangementene vært basert på at foreldre (og utøvere) har meldt seg frivillig. Dette har fungert relativt greit, men har medført en del ekstraarbeid og purringer fra oss som skal få vaktlistene til å gå opp. Dessverre er det ofte de samme som melder seg til vaktene. Dugnadsbelastningen blir derfor skjevt fordelt i gruppen.  

For 2022 vil dugnadsvakter i forbindelse med våre arrangementer bli fordelt av klubben. Foreldre i friidrettsgruppen må forvente å få minimum 2 dugnadsøkter tildelt i løpet av 2022. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om dugnadsvaktene tidlig neste år. 

Dersom du har spørsmål eller kommentarer kontakt styreleder Atle Børnes tlf 906 99 647, atle.boernes@gmail.com.