Trening

Trening gruppe A (14.sept -04.okt.)

Utøvere over 15 år som har konkurrert regelmessig i år har fri for organisert trening i uke 38-40 (fra 14. sep. til 4. okt). Vi oppfordrer alle til å holde seg i aktivitet, selv om det ikke er organisert trening. For andre utøvere i eldste gruppe (født i 2007 eller tidligere) er det fremdeles organisert trening tirsdag og torsdag kl. 1800-1930. Marius har ansvar for disse treningen.Hvis det er noen som lurer på noe, ta kontakt med Hilde på hsg@hvl.no

Trening gruppe A og B

Treningen starter opp igjen i morgen 18.august.

Gruppe A (2007 og eldre)
Fast treningstid er Tirsdag 1830-2015 og Torsdag 1830-2015.

Det vil være stevner hver helg den neste måneden. Derfor vil treninger utenom tirsdag og torsdag ikke ha fast tidspunkt, men informeres om på utøvergruppen på facebook.

Gruppe B (2008 og 2009)
Trening Tirsdag og Torsdag 18-19.30

Trening gruppe C (2013-2010)

Trening som vanlig tirsdager kl 17-18 oppstart tirsdag 18.august.

Treningen blir gjennomført i samsvar med med gjeldende smittevernregler. Det blir også behov for at foreldre hjelper til på samme måte som i vår. Vi ønsker å få beskjed om hvem som kommer på trening. Meld i fra på epost til Audun, helst i løpet av mandag, og navnet på voksen som kan hjelpe til.

NB! For å kunne tilby trening i tråd med smittevernbestemmelsene ønsker vi at alle nye som vil prøve seg på trening, sender en mail til kontakt@fyllingenfriidrett.com før de kommer. Skriv gjerne om de går i klasse med noen som allerede går på friidrett.

Etter at de nye har prøvd seg på trening 2 ganger er det viktig at de melder seg inn i klubben – guide her: http://www.fyllingenfriidrett.com/bli-medlem/

Treningstider våren 2020

Gruppe A Konkurransegruppen – Utøvere fra og med 13 år (2007).

Gruppe A er de eldste utøverne i Fyllingen friidrett. Denne gruppen ledes av Hilde og Magnus og har tilbud om fire treninger i uken, hvorav en av øktene er styrketrening. det blir også gitt ekstra treninger / oppfølging opp i mot konkurranser.

Treningstider Gruppe A Konkurransegruppe

 • Mandag 1630 – 1800 (Fyllingsdalshallen og Fyllingsdalen stadion – både inne- og uteklær)
 • Tirsdag 1800 – 1930 Fyllingsdalen stadion. 
 • Torsdag 1800 – 1930 Fyllingsdalen stadion. 
 • Fredager 1630 – 1800 (vekttrening i Framohallen) -De som ønsker å delta på denne treningen, må avtale med Hilde og Magnus før oppstart og de må møte regelmessig, da det er høy fokus på teknikk under styrketreningen. 

Gruppe A Treningsgruppen – Utøvere fra og med 13 år. (2007)

Treningstider Gruppe A Treningsgruppen –

 • Mandag 1630 – 1800 (Fyllingsdalshallen og Fyllingsdalen stadion – både inne- og uteklær)
 • Tirsdag 1800 – 1930 Fyllingsdalen stadion. 
 • Torsdag 1800 – 1930 Fyllingsdalen stadion. 

Gruppe B – Utøvere 11 og 12 år. (2008-2009)

Gruppe B er utøvere som er 11 og 12 år. Denne gruppen ledes av Marius og har tilbud om tre treninger i uken.

Treningstider Gruppe B

 • Mandag 1630 – 1800 (Fyllingsdalshallen og Fyllingsdalen stadion – både inne- og uteklær)
 • Tirsdag 1800 – 1930 Fyllingsdalen stadion. 
 • Torsdag 1800 – 1930 Fyllingsdalen stadion. 

Gruppe C – Utøvere 7-10 år. (2013-2010)

Gruppe C er de yngste utøverne i Fyllingen friidrett, dette er utøvere som er 7-10 år. Denne gruppen ledes av Audun og har tilbud om en trening i uken.

Treningstid Gruppe C

 • Tirsdag 1700 – 1800 (Fyllingsdalen stadion – Ute trening)
Oasen banen

Treningstider høsten 2019

Gruppe A: (fra 8.klasse) og B: (5.-7.klasse) startet treningen i uke 32

Gruppe C: (2.-4. klasse) har første trening tirsdag 20.08 kl 17-18.
Nye utøvere er velkommen til å prøve seg på 2 treninger før de evt. melder seg inn i klubben.
Les hvordan bli medlem her: http://www.fyllingenfriidrett.com/bli-medlem/

Gruppe A – Utøvere fra og med 8. trinn

Gruppe A er de eldste utøverne i Fyllingen friidrett. Denne gruppen ledes av Hilde og Magnus og har tilbud om fire treninger i uken, hvorav en av øktene er styrketrening.

Treningstider Gruppe A

 • Mandag 1630 – 1800 (Fyllingsdalshallen og Fyllingsdalen stadion – både inne- og uteklær)
 • Tirsdag 1800 – 1930  (Fyllingsdalen stadion)
 • Torsdag 1800 – 1930 . NB! Langintervall (Fyllingsdalen stadion) 1800-1900.
 • Fredager 1630 – 1730 (vekttrening i Framohallen) -De som ønsker å delta på denne treningen, må møte regelmessig, da vi har høy fokus på teknikk under styrketreningen.

Gruppe B – Utøvere 5. – 7. trinn

Gruppe B er utøvere som går i 5, 6 og 7 skoletrinn. Denne gruppen ledes av Marius og har tilbud om tre treninger i uken.

Treningstider Gruppe B

 • Mandag 1630 – 1800 (Fyllingsdalshallen og Fyllingsdalen stadion – både inne- og uteklær
 • Tirsdag 1800 – 1915 (Fyllingsdalen stadion)
 • Torsdag 1800 – 1930 (Fyllingsdalen stadion)

Gruppe C – Utøvere 2. – 4. trinn

Gruppe C er de yngste utøverne i Fyllingen friidrett, dette er utøvere som går i 2, 3 og 4 skoletrinn. Denne gruppen ledes av Audun og har tilbud om en trening i uken.

Treningstid Gruppe C

 • Tirsdag 1700 – 1800 (Fyllingsdalen stadion)

Treningstider våren 2019

Gruppe A – Utøvere fra og med 8. trinn

Gruppe A er de eldste utøverne i Fyllingen friidrett. Denne gruppen ledes av Hilde og Magnus og har tilbud om fire treninger i uken, hvorav en av øktene er styrketrening.

Treningstider Gruppe A

 • Mandag 1630 – 1800 (Fyllingsdalshallen og Fyllingsdalen stadion – både inne- og uteklær)
 • Tirsdag 1800 – 1930  (Fyllingsdalen stadion)
 • Torsdag 1800 – 1930 (Fyllingsdalen stadion). NB! Også tilbud om Langintervall (Fyllingsdalen stadion) 1800-1900.
 • Fredager 1630 – 1730 (vekttrening i Framohallen) -De som ønsker å delta på denne treningen, må møte regelmessig, da vi har høy fokus på teknikk under styrketreningen.

Gruppe B – Utøvere 5. – 7. trinn

Gruppe B er utøvere som går i 5, 6 og 7 skoletrinn. Denne gruppen ledes av Marius og har tilbud om tre treninger i uken.

Treningstider Gruppe B

 • Mandag 1630 – 1800 (Fyllingsdalshallen og Fyllingsdalen stadion – både inne- og uteklær
 • Tirsdag 1800 – 1930 (Fyllingsdalen stadion)
 • Torsdag 1800 – 1930 (Fyllingsdalen stadion)

Gruppe C – Utøvere 2. – 4. trinn

Gruppe C er de yngste utøverne i Fyllingen friidrett, dette er utøvere som går i 2, 3 og 4 skoletrinn. Denne gruppen ledes av Audun og har tilbud om en trening i uken.

Treningstid Gruppe C

 • Tirsdag 1700 – 1800 (Fyllingsdalen stadion)
Oasen banen

Bli medlem?

Høsten er her og erfaringsmessig er det en del som ønsker å prøve ut friidrett i forbindelse med skolestart.  

I Fyllingen friidrett tar vi inn nye medlemmer fra og med 2. trinn. Potensielle medlemmer kan komme å prøve to tirsdagstreninger før man bestemmer seg for om man ønsker å bli medlem eller ei.

Friidrettsgruppen i Fyllingen friidrett er delt i tre, basert på alder. Antall treninger pr uke og tidspunkt for disse avhenger av hvilken gruppe man tilhører, for mer informasjon se Treningstider

Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta inn utøvere yngre enn 2. trinn – dette på bakgrunn av trenermangel. Hvis du kunne tenke deg å hjelpe til med å danne et parti for 1. trinn vil vi mer enn gjerne snakke med deg, ta kontakt 🙂  

Hvis man etter et par prøvetimer øsnker å bli medlem, så finner dere innmelding her – Velkommen!

Oppstart etter sommerferien

Sommerferien nærmer seg slutten og da er det på tide å starte opp friidrettstreningen igjen for alvor. Nytt for sesongen er at vi nå deler gruppen inn i tre partier istedenfor to som tidligere. Første treningsdag etter sommerferien er tirsdag 21. august.  

Gruppe A – Utøvere fra og med 8. trinn

Gruppe A er de eldste utøverne i Fyllingen friidrett. Denne gruppen ledes av Magnus og har tilbud om fire treninger i uken, hvorav en av øktene er styrketrening.

Treningstider Gruppe A

 • Mandag 1700 – 1830 (Fyllingsdalen stadion)
 • Tirsdag 1800 – 1930 (Fyllingsdalen stadion)
 • Torsdag 1800 – 1930 (Fyllingsdalen stadion)
 • Fredager 1630 – 1730 (vekttrening i Framohallen)

Gruppe B – Utøvere 5. – 7. trinn

Gruppe B er utøvere som går i 5, 6 og 7 skoletrinn. Denne gruppen ledes av Hilde og har tilbud om tre treninger i uken.

Treningstider Gruppe B

 • Mandag 1700 – 1830 (Fyllingsdalen stadion)
 • Tirsdag 1800 – 1900 (Fyllingsdalen stadion)
 • Torsdag 1800 – 1900 (Fyllingsdalen stadion)

Gruppe C – Utøvere 2. – 4. trinn

Gruppe C er de yngste utøverne i Fyllingen friidrett, dette er utøvere som går i 2, 3 og 4 skoletrinn. Denne gruppen ledes av Marius og har tilbud om en trening i uken.

Treningstid Gruppe C

 • Tirsdag 1700 – 1800 (Fyllingsdalen stadion)

Juleferie

De yngste utøverne (til og med 9 år) hadde sin siste trening dette året forrige tirsdag, det ble avsluttet med pepperkaker etter trening.
Neste trening er 9.januar kl. 17-18 i Fyllingsdalen.

De eldste utøverne (fra og med 10 år) har sin siste trening i morgen 19.12 i Leikvanghallen.
Første trening etter nyttår blir 02.01 kl. 18-1930 i Leikvanghallen.

De som fyller 10 år i 2018, får nye treningstider:
Tirsdager 18-1930 i Leikvanghallen (det er mulig å fortsette å trene i Fyllingsdalen 17-18). Samt at de får mulighet til å delta på de to ekstratreningene:
Mandager 1630-1730 i Fyllingsdalhallen (hallen bak løpebanen) og
Torsdager 18-1930 Leikvanghallen

Vi ønsker alle en riktig god juleferie