Lisens i Norsk Friidrett

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således bli slettet fra offisiell statistikk. Det skal løses lisens det året deltakeren fyller 13 år – Mer informasjon om lisens og betaling finnes her https://www.friidrett.no/nyhet/2021/lisens2022/

Lisenser i andre idretter gjelder ikke for friidrettsarrangement

Barn frem til 13 års alder trenger ikke egen lisens og er forsikret gjennom idrettsforbundet: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Medlemmer med helårslisens er også forsikret under trening. Deltakeren er dekket av gode og tilpassede forsikringer for idrettsutøvere. Blant annet får forsikringsinnehavere benytte seg av Idrettens Skadetelefon, en tjeneste som gir råd om skader og sykdom og som bestiller og sørger for behandling ved behov. Utgifter til undersøkelse, behandling og operasjon av akutte skader herunder lege, medisiner, fysioterapi og kiropraktor blir dekket. I tillegg til akutte skader går også belastningsskader under forsikringsordningen. Alle forsikringer har en behandlingsgaranti – en frist for oppstart av undersøkelse og behandling.