Month: desember 2021

Avlyste treninger i uke 50

Gruppe A: Utøvere fra og med 13 år. (2008)
Følg med på utøvergruppen på facebook: https://www.facebook.com/groups/1948279375457046

Gruppe B: Utøvere 10,11 og 12 år (2009-2011)
Tirsdag 14. desember blir siste trening i 2021, det blir fokusert på løpsøvelser for å kunne holde avstand.
Torsdag 16. desember er treningen avlyst grunnet smittesituasjonen.

Gruppe C: Utøvere 7-10 år. (2014-2011)
Tirsdag 14. desember er treningen avlyst grunnet smittesituasjonen.

Det blir sendt ut ny informasjon angående oppstart i 2022.

Vi ønsker alle en god juleferie!

DUGNAD 2022

Vi har fått en stor og fin friidrettsgruppe i Fyllingen IL. Nærmere 100 utøvere med stort og smått. Som dere sikkert vet, er aktiviteten i Fyllingen IL er basert på frivillig arbeid. Vi er derfor avhengige av at flest mulig bidrar til å holde hjulene i gang. 

Den største og viktigste inntektskilden til friidrettsgruppen er inntekter fra friidrettsstevner vi er med å arrangere. Så langt har dugnadsjobbing på disse arrangementene vært basert på at foreldre (og utøvere) har meldt seg frivillig. Dette har fungert relativt greit, men har medført en del ekstraarbeid og purringer fra oss som skal få vaktlistene til å gå opp. Dessverre er det ofte de samme som melder seg til vaktene. Dugnadsbelastningen blir derfor skjevt fordelt i gruppen.  

For 2022 vil dugnadsvakter i forbindelse med våre arrangementer bli fordelt av klubben. Foreldre i friidrettsgruppen må forvente å få minimum 2 dugnadsøkter tildelt i løpet av 2022. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om dugnadsvaktene tidlig neste år. 

Dersom du har spørsmål eller kommentarer kontakt styreleder Atle Børnes tlf 906 99 647, atle.boernes@gmail.com.

LØYPEPLANLEGGER/KONTAKTPERSON MOT SPRINGTIME EVENT – BETALT OPPGAVE

Fyllingen har en avtale med Springtime Event om å bistå med dugnadsressurser i forbindelse med fire løp som arrangeres i Bergen hvert år. Springtime Event arrangerer løp i flere byer i Norge og har hatt en lokal representant (Kjell K.) som har vært bindeleddet mot Fyllingen. Kjell har hatt ansvar for planlegging av løypetraseer og annet praktisk inn mot løpet. Springtime Event har nå spurt om vi kan finne en erstatter for Kjell da han slutter i denne rollen etter neste løp.  

Er det noen i idrettslaget som kan være interessert i å ta på seg denne rollen? Oppgaven er betalt og gjelder Sommernattsløpet (juni), Rosa sløyfe (oktober), Nigthrun (november) og Winterrun (februar). Kan tidligere løypetraseer gjenbrukes? Ja det kan de, men erfaring viser at det ofte må gjøres justeringer pga pågående arbeid i traseen og av andre praktiske årsaker. Kjell har også tatt seg av søknad mot Bergen kommune samt kontakt med politi og brannvesen. Dette er oppgaver Springtime har sagt de kan ivareta dersom vår kandidat ikke ønsker det.

Du bør være strukturert som person og interessert i løypeplanlegging. Hvis du har lyst å høre mer om dette vennligst kontakt styreleder Atle Børnes tlf 906 99 647, atle.boernes@gmail.com.

Understående er løypetraseen slik den er tenkt for Winterrun løpet som finner sted 12.februar. Start/mål er planlagt i Nordnesparken. Dette løpet vil Kjell administrere.