Bli medlem?

Høsten er her og erfaringsmessig er det en del som ønsker å prøve ut friidrett i forbindelse med skolestart.  

I Fyllingen friidrett tar vi inn nye medlemmer fra og med 2. trinn. Potensielle medlemmer kan komme å prøve to tirsdagstreninger før man bestemmer seg for om man ønsker å bli medlem eller ei.

Friidrettsgruppen i Fyllingen friidrett er delt i tre, basert på alder. Antall treninger pr uke og tidspunkt for disse avhenger av hvilken gruppe man tilhører, for mer informasjon se Treningstider

Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta inn utøvere yngre enn 2. trinn – dette på bakgrunn av trenermangel. Hvis du kunne tenke deg å hjelpe til med å danne et parti for 1. trinn vil vi mer enn gjerne snakke med deg, ta kontakt 🙂  

Hvis man etter et par prøvetimer øsnker å bli medlem, så finner dere innmelding her – Velkommen!