Tidsskjema, startlister og ytterligere informasjon om Fyllingenlekene

Vi vet at Fyllingenlekene vil være mange sitt første møtet med friidrett og friidrettsstevner og vil derfor litt lenger nede supplere med ytterligere informasjon rundt gjennomføringen av både stevnet og øvelsene.

Tidsskjema for når de forskjellige øvelsene for de forskjellige årsklassene finner sted:
Tidsskjemaet er stramt, det vil si at det vil tidvis være kort tid mellom øvelsene man skal delta i.

Ingen beskrivelse er tilgjengelig.

Startlister over hvilke utøvere som stiller til start finnes her
Påmeldingen er nå stengt, påmeldingsfristen var 02.06.2021

Resultater publiseres her etter hvert som de registreres.

Smittevern
Vi ber om at det kun er utøvere som er inne på stadion. Minner også alle om å holde avstand både inne på og rundt stadion. Det vil være registrering av fremmøtte i forbindelse med eventuell smittesporing.

Startnummer
Startnummer blir utdelt ved inngangen til Fyllingsdalen Videregående skole, markert nede til høyre i kartet.

Tidsskjema
På tidsskjemaet står det når de forskjellige øvelsene starter for de forskjellige årsklassene. Tidsskjemaet er stramt, det vil si at det vil tidvis være kort tid mellom øvelsene man skal delta i. Før start på en øvelse møter utøverne opp i område hvor øvelsen skal foregå, helst 10 minutter før.

Klasseinndeling
Klassene er delt inn etter fødselsår, det vil si at selv om en utøver for eksempel er født så sent som i desember 2011 så stiller utøveren i klassen 10 år, selv om utøveren foreløpig bare er 9år.

Oppvarming
For de som ønsker å varme opp inne på stadion så må dette gjennomføres i området markert på kartet, dette for å ikke forstyrre allerede pågående øvelser. Det er selvfølgelig også mulig å varme opp utenfor stadion hvis man ønsker det.

Publikum/Foresatt
Vi er fortsatt i en pandemi og smittevern er fortsatt i fokus, vi ber derfor om at alle som ikke selv skal delta oppholder seg utenfor banen, se gult oppmerket området i kartet over.

Arrangør/Funksjonærer og vakter
Representanter fra arrangøren og funksjonærer vil bære gule vester.

Premiering
Alle som deltar vil motta deltagerpremie. I årsklassene 11-13 år vil det også deles ut første, andre og tredjepremie.

Toaletter
Det er toaletter ved Fyllingsdalshallen

Øvelser

60 meter
Løpsøvelsen 60 meter starter der hvor den er tegnet inn på kartet, målgang er også markert i kartet. På 60 meter løp vil det i flere av årsklassene være flere heat (grupper), dette fordi det kun er seks baner og dermed maks seks utøvere som kan løpe samtidig. Cirka 10 minutter før starten for årsklassen man skal delta i møter man i området for start. Utøverne vil bli lest opp og bli fortalt hvilken bane de skal løpe i. Når løpet starter vil starteren si: inta plassene, klar for så å skyte med startpistolen (pang). Når skuddet går skal utøverne løpe til mål i den banen de ble tildelt.

Lengdehopp
Lengdehopp er fordelt i to lengdegroper noe som betyr at flere årsklasser hopper samtidig, øvelsen finner sted der hvor den er tegnet inn på kartet. Cirka 10 minutter før start for årsklassen man skal delta i møter man i området. Utøverne vil bli lest opp og bli fortalt i hvilken rekkefølge de skal hoppe, alle utøvere vil få tre hopp hver. Når utøveren skal hoppe tar de løpefart og løper mot sanden, like før sanden skal de ta sats og hoppe. I lengdehopp vil det være satssone, dette betyr at det vil være en hvit linje og en svart linje med en halvmeters mellomrom. Mellom disse to linjene skal utøveren satse og hoppe ut i sanden. Når et hopp er gjennomført vil dommeren måle hoppet og lese opp lengden på hoppet, og utøveren stiller seg bakerst i køen igjen.

Liten ball
Liten ball foregår der hvor det er tegnet inn på kartet. Cirka 10 minutter før start for årsklassen man skal delta i møter man i området. Utøverne vil bli lest opp og bli fortalt i hvilken rekkefølge de skal kaste, alle utøvere vil få tre kast hver. Når utøveren skal kaste vil de få tildelt en liten ball, de tar så løpefart og løper mot gresset. Før de møter den hvite linjen skal de kaste ballen så langt de klarer. Dommeren vil måle kastet og utøveren stiller seg bakerst i køen igjen.

600 meter
Løpsøvelsen 600 meter starter i svingen hvor den er tegnet inn på kartet. Cirka 10 minutter før start for årsklassen man skal delta i møter man i området. Utøverne vil bli lest opp og bli fortalt hvor de skal stille opp før start. Når løpet starter vil starteren si: inta plassene, klar for så å skyte med startpistolen (pang). Når skuddet går kan utøverne løpe i den banene de selv ønsker og de fleste vil nok legge seg inn mot listen for å få kortest mulige svinger. Et 600 meters løp er en og en halv runde rundt banen, dette betyr at man først passerer målområdet en gang (da har man løpt 200 meter) for så å fullføre en runde til.

Fyllingenlekene