Ekstra treningsdag for eldre utøvere

Utøvere fra og med 11 år tilbys nå en ekstra treningsdag i tillegg til hovedtreningen på tirsdager, ekstratreningen er lagt til Fredager og er tenkt benyttet av de som ønsker å konkurrere.

Fredager mellom klokken 17:00 – 18:00 vil de bli gitt konkurranse-trening med ekstra fokus på teknikk, det vil bli gitt flere, bedre og mer konkrete tilbakemeldinger enn på hovedtreningene.

Merk at dette er en ekstratrening og ikke en alternativ treningsdag, hovedtreningen er fortsatt på Tirsdager.