Innmelding

Vi ser at det er flere som trener med oss som ikke er meldt inn i klubben, vi minner derfor om at de som ikke har meldt seg inn enda, gjør dette via minidrett.no ?

Innmeldings guide på vår hjemmeside:

Bli medlem?

Minner også på at vi har satt skolealder (1. klasse) som minstealder. Vi har altså ikke noe tilbud til de som fremdeles går i barnehage.